Recycling van gipsplaten: de impact op het milieu verminderen?

Drywall Recycling: Reducing Environmental Impact?

Het recyclen van gipsplaten is niet gebruikelijk in de bouwsector, ook al is het een van de meest gebruikte bouwproducten. Jaarlijks belandt ruim 15 miljoen ton gipsplaatafval op stortplaatsen in de Verenigde Staten. Gelukkig is dit niet de enige haalbare optie voor gipsplaatresten. Veel opties voor het recyclen van gipsplaten zijn in de loop der jaren steeds belangrijker geworden, omdat milieuproblemen en het behoud van hulpbronnen steeds belangrijker zijn geworden.

Drywall Recycling: Reducing Environmental Impact?

De innovatieve praktijk van het recyclen van gipsplaatafval en ander gipsplaatafval omvat het herbestemmen en hergebruiken van het gipskernmateriaal. Dit proces leidt de gipsplaat af van stortplaatsen en vormt deze om tot waardevolle hulpbronnen en materialen. Deze praktijk minimaliseert niet alleen afval, maar draagt ook bij aan een meer milieubewuste benadering van bouwen en renoveren.

Wat is gipsplaatrecycling?

Recycling van gipsplaten is een proces dat het verzamelen, verwerken en hergebruiken of herbestemmen van gipsplaatafval omvat. Dit afval ontstaat bij tal van projecten, zoals bouwen, renoveren of slopen. Gips, een natuurlijk voorkomend mineraal, is het meest voorkomende product dat wordt gerecycled uit oude gipsplaat- of gipsplaatresten.

Het belangrijkste doel van het recyclen van gipsplaat is het sparen van het gips in de kern, een product dat voor altijd recyclebaar is. Dit is een van de weinige bouwproducten die een volledig gesloten recyclingsysteem kunnen creëren. Om dit te bereiken moet een standaardsysteem voor kwaliteitscontrole voor eindproducten worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de kwaliteitsnormen van gipsplaatfabrikanten en andere industrieën die het teruggewonnen gips gebruiken. Tegenwoordig bestaan dergelijke industriële normen niet, waardoor fabrikanten aarzelen om teruggewonnen gips te accepteren.

Het belang van recycling van gipsplaten

Gips is een waardevol materiaal dat van stortplaatsen kan worden afgevoerd en op productievere manieren kan worden gebruikt. Een van de belangrijkste redenen voor het recyclen van gipsplaat is het verminderen van de hoeveelheid mijnbouw voor primaire ingrediënten om nieuwe producten te creëren. Het recyclen van gipsplaten bespaart energie en spaart waardevolle natuurlijke hulpbronnen. Recycling vermindert ook de hoeveelheid gipsplaatafval op stortplaatsen. Dit afval neemt ruimte in beslag op de stortplaats en laat waterstofsulfide en methaangas in de lucht vrijkomen. Deze gassen hebben een onaangename geur van rotte eieren en zijn giftig.

Stappen bij het recyclen van gipsplaten

Het proces van gipsplaatrecycling is een proces dat uit meerdere stappen bestaat en doorgaans de volgende stappen omvat.

Verzameling

De inzameling van gipsplaatafval op bouw- en slooplocaties is een cruciale stap waarbij het gipsplaatafval wordt beoordeeld, gescheiden, verpakt en naar een recyclingfaciliteit wordt getransporteerd. Deze stap vereist een gesystematiseerd proces om de veilige en efficiënte verwerking en hantering van gipsplaatstukken te garanderen. Het doel van dit deel van het proces is het minimaliseren van de vervuiling en het maximaliseren van de hoeveelheid gipsplaat die wordt gerecycled.

Sorteren en scheiden

Tijdens deze stap worden de stukken gipsplaat onderzocht in de recyclingfaciliteit om eventuele verontreinigingen die tussen de stukken gipsplaat achterblijven te sorteren en te verwijderen. Deze stap is nodig omdat, ook al vindt er een eerste sortering op de bouwplaats plaats, dit slechts een vluchtig onderzoek is.

Bij een grondiger proces worden kleine voorwerpen zoals spijkers, schroeven en isolatiedeeltjes verwijderd. Deze recyclinglocaties beschikken over gespecialiseerde apparatuur en mensen met expertise om gedetailleerde inspecties uit te voeren. Deze zullen ervoor zorgen dat het gips vrij is van verontreinigingen en dat het voldoet aan de eisen van de industrie.

Vermalen of verpulveren

Tijdens deze stap wordt het gips getransformeerd van een afvalproduct naar een waardevol product. Gipsplaatresten worden vermalen en versnipperd en vervolgens gemalen om de deeltjes kleiner te maken. De gewenste deeltjesgrootte hangt af van het beoogde eindgebruik van het gerecyclede gips. In sommige gevallen zullen de gipsdeeltjes worden gezeefd en gezeefd. Dit proces kan eventuele resterende verontreinigingen en te grote deeltjes scheiden.

Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole van de gipsdeeltjes beoordeelt de zuiverheid en samenstelling van het verpulverde gips. Dit is van cruciaal belang om fabrikanten ervan te verzekeren dat het gips aan de industrienormen voldoet. Een van de belangrijkste methoden voor kwaliteitscontrole is chemische analyse. Monsters van het gipspoeder worden getest om er zeker van te zijn dat het een hoog gehalte aan calciumsulfaatdihydraat bevat. Ze testen verder om te bepalen of er microscopische onzuiverheden zijn, om te testen of de vochtniveaus binnen aanvaardbare grenzen vallen en om de deeltjesgrootteverdeling te kwantificeren.

Hergebruik en herbestemming

Bij deze stap worden producten gemaakt van gerecycled en verwerkt gips. Het gipspoeder wordt omgezet in waardevolle producten en gebruikt in tal van toepassingen. Hergebruik en herbestemming zijn essentieel voor het maximaliseren van de milieuvoordelen van gipsplaatrecycling. Dit proces omvat ook een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling om nieuwe manieren te ontdekken om oude gipsplaten te hergebruiken en pogingen om de markt uit te breiden om de aantrekkingskracht van deze producten te vergroten.

Producten van gerecyclede gipsplaten

Gerecycleerde gipsplaat kan worden gebruikt om talloze materialen te maken die de impact op het milieu helpen verminderen en inkomsten genereren om lokale economieën te ondersteunen.

Gipsplaatplaten – Slechts 5% van de gipsplaatplaten in de Verenigde Staten gebruikt tegenwoordig gerecycled gipspoeder om nieuwe gipsplaatplaten te vormen. Toch kunnen fabrikanten gerecycled gips eindeloos gebruiken om nieuwe gipsplaten te maken, waardoor er minder behoefte is aan nieuw gips. Bodemverbetering – Gips is een waardevol mineraal voor het verbeteren van de bodem. Het voegt belangrijke voedingsstoffen zoals calcium en zwavel toe aan de bodem, helpt het vasthouden van water te verbeteren en vermindert de impact van zout in zoute bodems. Cement- en betonadditieven – Gips is een veelgebruikt additief in cement en beton. Het helpt de hydratatiesnelheid en de uithardingstijd te verlengen. Dit zorgt voor een sterker en kwalitatief beter cement- of betonproduct. Bouwproducten – Gerecycleerde gipsplaatresten en gips zijn waardevol in veel bouwprocessen. Het kan worden gebruikt voor het maken van pleisterwerk op gipsbasis, voegverbindingen en niet-structurele bouwcomponenten. Industriële toepassingen – Gips is een essentieel onderdeel in industriële producten zoals keramiek en glas en bij de productie van plastic en papier. Gipsblokken – Gipsblokken waren vroeger een veelgebruikt bouwmateriaal in de VS, maar worden niet langer geproduceerd of op grote schaal gebruikt. In Europa zijn gipsblokken zeer populair vanwege de lage uitstoot van VOS. Onderzoekers van de Washington State University hebben gipsplaatafval gebruikt om een nieuw bouwblok te maken van 80% gerecycled afval. Deze blokken zijn waterdicht en lichter dan vergelijkbare blokken zoals aardeblokken, bakstenen of betonblokken. Deze blokken zijn nog niet vrijgegeven voor gebruik in de bouw, maar dit proces zal hopelijk de belangstelling voor gipsblokken in de Verenigde Staten hernieuwen. Plafondtegels – Sommige gerecyclede gipsplaatproducten zijn nuttig bij het maken van plafondtegels die veel voorkomen in commerciële en residentiële gebouwen. Gegoten producten – Gerecycleerde gipsplaatproducten kunnen worden gevormd tot bruikbare vormen voor gespecialiseerde toepassingen zoals decoratieve architectonische elementen of geluidsisolatieproducten. Bodemerosiebestrijding – Gerecycled gips is nuttig bij het maken van erosiebestrijdingsproducten zoals erosiedekens en sedimentcontrolelogboeken.

Moeilijkheden bij het recyclen van gipsplaten

Het recyclen van gipsplaat is in de Verenigde Staten niet zo gebruikelijk of gemakkelijk als het zou moeten zijn, hoewel recente inspanningen in de publieke en overheidssector de druk vergroten om het beter beschikbaar te maken. Staten en gemeenten verschillen in de Verenigde Staten op het gebied van gipsplaatrecycling. In veel gebieden kunnen alleen nieuwe gipsplaatresten worden gerecycled. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum om te zien of ze gipsplaatresten meenemen, zowel nieuw als gebruikt. Het kan zijn dat ze dit niet doen als onderdeel van uw reguliere service, maar u kunt mogelijk een speciale ophaalservice plannen. Habitat for Humanity is een andere groep die ongebruikte gipsplaten gebruikt.

Er zijn ook bepaalde bedrijven die in bepaalde staten recycling van gebruikte gipsplaten aanbieden. USA Gips recycleert gebruikte gipsplaat. Het bevindt zich in Pennsylvania, maar bedient negen verschillende staten. Stedelijk gips bevindt zich in Oregon. Beide bedrijven verzorgen gipsplaatrecycling voor aannemers en zijn niet toegankelijk voor het publiek. Eén bedrijf dat open is voor het publiek is GreenWaste Zanker Resource Recovery Facility in Californië. Controleer met online zoekhulpmiddelen of er bij u in de buurt gipsplaatrecyclingbedrijven zijn. Veel hiervan bevinden zich in de Pacific Northwest en Californië.

Als je onze pagina leuk vindt, deel hem dan met je vrienden & Facebook