Cool House beschikt in de kern over een groot serrevolume

Cool House Features A Large Conservatory Volume At Its Core

We hebben door de jaren heen heel wat toffe huizen gezien en toch staan er nog heel wat nieuwe projecten bij die indruk op ons weten te maken. Een van onze meest recente ontdekkingen is een unieke residentie gelegen op het platteland net buiten Pretoria in Zuid-Afrika. Het was een project ontwikkeld door architect Nadine Englebrecht en het is een off-grid woning met veel karakter. Wat allereerst opvalt is de dubbelhoge serre, gelegen in het hart van de woning.

Dit is eigenlijk de inspiratiebron voor de naam van dit project: het Conservatoriumhuis. Dit volume heeft een puntdak en glazen gevels richting Noord en Zuid die veel natuurlijk licht binnenlaten en die dankzij de zorgvuldig geplande oriëntatie van het gebouw ook een prachtig uitzicht op de omgeving omlijsten.

Cool House Features A Large Conservatory Volume At Its CoreHet serrevolume is in het hart van de woning geplaatst en verbindt alle overige ruimtes
Conservatory is just another term for describing a sun lounge or a room with a glass roof and walls, similar to a greenhouseSerre is gewoon een andere term voor het beschrijven van een serre of een kamer met een glazen dak en wanden, vergelijkbaar met een kas
The double-height glass volume has a gabled roof and is filled with indoor plants which strengthens the connection between the house and the outdoorsHet dubbelhoge glazen volume heeft een zadeldak en is gevuld met kamerplanten wat de verbinding tussen woning en buiten versterkt
The glass walls of the conservatory open up in summer offering direct access to a patio and to the outdoorsDe glazen wanden van de serre gaan in de zomer open en bieden directe toegang tot een patio en de buitenlucht
The open kitchen is part of a large social area and features this big island with open shelving and a built-in sinkDe open keuken maakt deel uit van een grote sociale ruimte en beschikt over een groot eiland met open kasten en een ingebouwde spoelbak

Het huis is gedeeltelijk in de heuvel gebouwd en ligt op een hellend stuk grond. Er is ook een gedeelte waar aan één kant gras het dak bedekt. Dit, samen met een reeks andere ontwerpdetails, helpt het gebouw te verbinden met de directe omgeving en een sterke verbinding met het buitenleven tot stand te brengen. In die zin moeten we ook vermelden dat dit een huis in schuurstijl is, wat het veel karakter en charme geeft.

The palette of materials used throughout the house includes durable and low-maintenance choices such as concrete, steel or brickHet palet aan materialen dat door het hele huis wordt gebruikt, omvat duurzame en onderhoudsarme keuzes zoals beton, staal of baksteen
The large full=height windows and glass doors ensure a strong connection between the indoor and outdoor spaces without compromising privacyDe grote ramen op volledige hoogte en glazen deuren zorgen voor een sterke verbinding tussen de binnen- en buitenruimtes zonder dat dit ten koste gaat van de privacy
A variety of indoor plants complemented by themed artwork give the house a fresh, nature-infused vibeEen verscheidenheid aan kamerplanten, aangevuld met thematische kunstwerken, geven het huis een frisse, met de natuur doordrenkte sfeer
The textures, finishes and colors featured in the interior design are inspired by nature and the surroundingsDe texturen, afwerkingen en kleuren in het interieurontwerp zijn geïnspireerd op de natuur en de omgeving

Wat het interieurontwerp betreft, zijn de ruimtes licht, luchtig en uitnodigend. De stijl is eclectisch, met strakke en moderne elementen zoals het grote keukeneiland, maar ook rustieke en industriële details zoals de zichtbare bakstenen oppervlakken of sommige meubelstukken en decoratie.

Glass walls and partitions matching the facade walls seamlessly connect various sections of the houseGlazen wanden en scheidingswanden passend bij de gevelwanden verbinden verschillende delen van de woning naadloos met elkaar
In the summer, the doors and some of the facade walls can be opened to allow natural ventilation and access to the patioIn de zomer kunnen de deuren en een deel van de gevelmuren worden geopend om natuurlijke ventilatie en toegang tot de patio mogelijk te maken
The gabled roof makes the spaces look extra welcoming and cozy, even the large ones that have high ceilingsHet puntdak zorgt ervoor dat de ruimtes er extra uitnodigend en gezellig uitzien, zelfs de grote ruimtes met hoge plafonds
The house was designed to be comfortable all year round, featuring insulated walls and automate glass facadesHet huis is ontworpen om het hele jaar door comfortabel te zijn, met geïsoleerde muren en geautomatiseerde glazen gevels
The facades open up in summer revealing the amazing views in their full splendor and also helping with the ventilationDe gevels gaan in de zomer open en onthullen het geweldige uitzicht in hun volle pracht en helpen ook bij de ventilatie
The insulated walls control the temperature in winter, maintaining a comfortable level even in extreme climate conditionsDe geïsoleerde wanden regelen de temperatuur in de winter, waardoor zelfs onder extreme klimaatomstandigheden een comfortabel niveau behouden blijft
The master bedroom is situated at the highest point of the site and features a private balcony with panoramic viewsDe hoofdslaapkamer bevindt zich op het hoogste punt van het terrein en beschikt over een eigen balkon met panoramisch uitzicht
A secret staircase in the kitchen offers access to the underground wine cellar and a glass floor panel connects the two levelsEen geheime trap in de keuken biedt toegang tot de ondergrondse wijnkelder en een glazen vloerpaneel verbindt de twee niveaus
The house is not only well-organized and beautiful but also sustainable and eco-friendly, taking advantage of solar panels and natural ventilationHet huis is niet alleen overzichtelijk en mooi, maar ook duurzaam en milieuvriendelijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen en natuurlijke ventilatie

Als je onze pagina leuk vindt, deel hem dan met je vrienden & Facebook